fbpx

Informacje.

22

Cze

0

kom

Młodszy specjalista ds. sprzedaży .

Opis stanowiska pracy

Osoba na stanowisku młodszego sp. ds. sprzedaży odpowiedzialna będzie za tworzenie bazy danych potencjalnych klientów i kontakt z nimi, wyszukiwanie i opracowywanie ofert przetargowych. Obsługę posprzedażową pozyskanych klientów (własny portfel klientów) pod kątem sprzedaży uzupełniających produktów/usług. Opracowywanie zapytań przychodzących oraz bezpośrednią obsługę w siedzibie firmy.

Wymagania:

 • doświadczenie w obsłudze klienta drogą mailową, bezpośrednią, telefoniczną
 • umiejętność negocjacji i aktywnej sprzedaży
 • dobre zdolności komunikacyjne i interpersonalne
 • ambicja i zorientowanie na cel
 • miły głos i dobra dykcja
 • pozytywne nastawienie do życia i pracy na wskazanym stanowisku
 • motywacja do pracy i samodyscyplina
 • monitorowanie rynku zamówień publicznych i przetargów
 • sprawdzanie dokumentacji niezbędnej podczas postępowań o zamówienie publiczne
 • przygotowywanie ofert i odpowiedzialność za terminowe składanie ofert
 • prowadzenie korespondencji z Zamawiającym
 • monitorowanie złożonych ofert
 • nadzór i archiwizacja dokumentacji
 • koordynowanie czynności związanych z zawieraniem umów
 • samodzielności w wykonywaniu powierzonych zadań

Oferujemy:

 • miłą atmosferę i pyszną kawę
 • imprezy integracyjne
 • atrakcyjne wynagrodzenie + system premiowy
 • pracę w godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku
 • szkolenie wewnętrzne
 • szkolenia zewnętrzne dla najlepszego sprzedawcy
 • umowę o pracę
 Aplikacje zawierające CV prosimy przesyłać na adres biuro@webtec.pl 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.


Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest Agencja Interaktywna WEBTEC SP. Z O.O z siedzibą w Kielcach, ul. Wybraniecka 42, 25-128 Kielce ("WEBTEC SP. Z O.O").
2. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.
3. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji, tj. 30 dni.